Undervisning - dilemmaøvelser, taktikforståelse

 • Godt pædagogisk værktøj der skaber overblik
 • Det skaber gode løsningsorienterede diskussioner
 • Ejerskab til egen rolle – ”hvor er jeg og hvad gør jeg”
 • Håndtering af detaljer som kan indlægges – fund

Planspil / Terrænbord

- øvelser på taktisk, operationelt og strategisk niveau
 • Det fulde overblik
 • Det skaber gode løsningsorienterede diskussioner
 • Ejerskab til egen rolle – ”hvor er jeg”

Daglig beredskabsledelse

- styring i drift og rollefordeling
 • Daglig mental parathed
 • Det skaber tryghed i organisationen
 • Ejerskab til egen rolle – ”hvad kan og skal jeg”

Stab og Planlægning

- fordeling af ressourcer og indsatte enheder
 • Det totale overblik
 • Det afdækker svage punkter
 • Indbyrdes kendskab til alle opgaver og udførelse

Manøvreide

- fælles taktisk forståelse forud for løsning af opgave
 • Handlemuligheder i øjebliksbilledet
 • Tydeliggørelse af den samlede opgave og ide
 • Kendskab til egen og andres placering

Manøvreide

- fælles taktisk forståelse forud for løsning af opgave
 • Handlemuligheder i øjebliksbilledet
 • Tydeliggørelse af den samlede opgave og ide
 • Kendskab til egen og andres placering

Terrænbord -

Visualiseringsbrikkerne kan forsynes
med fod så de kan stå på kort, såvel
som enkelt brik eller dobbelt, med
mulighed for at kunne ses fra to
sider
slide-kampzone

Befalingsudgivelse

fælles tydeliggørelse af opgaver og udførelse
 • Illustrativt hurtigt overblik
 • Fælles forståelse og indbyrdes placeringer
 • Klarhed over handlemuligheder og reserver

Taktisk ledelse

- placering af indsatte ressourcer
 • Det fulde overblik
 • Klarhed for alle involverede
 • Sikkerhed – hvem indsat hvor
 • Ledelse og kommunikation

Operationsledelse

- ressourceoversigt over indsatte enheder
 • Det fulde overblik
 • Klarhed for alle involverede
 • Sikkerhed – hvem indsat hvor
 • Ledelse og kommunikation

Debriefing

- tydeliggørelse af handlinger og iværksatte tiltag
 • Genskabelse af situationen
 • Den enkeltes tydeliggørelse af egne bevægelser
 • Opsamling på taktiske succeser og uhensigtsmæssigheder