Planläggning, utbildning och övningar:

Sik-Zone kan på ett bra sätt hjälpa till med verktyg för hantering av uppgifter före, under och efter en händelse.

 

Grunden för detta bygger på en lång erfarenhet med ledning, planering av händelser, stabsmetodik, ledning av operativa händelser och utveckling av taktiska principer relaterat till terror och skolskjutningar

Sik-Zone kan erbjuda planläggning, utbildning och övningar, med fokus på mental förberedelse, att kunna bygga upp och etablera en stab, resurspersoners roller i samarbete med myndigheter, före under och efter en händelse, på taktisk, operativ och strategisk nivå.

Visualiseringsbrickor – styrning vid fältstabsarbete

Sik-Zone har utvecklat ett koncept som består av en serie ”visualiserings brickor”, som möjliggör planering och förtydligande av åtgärder och planer i planerings- och utbildnings fasen, både på tavlan och på ”platsen” (på marken eller på kartan) där situationen uppstått.

Visualiseringsbrickorna gör det möjligt att förtydliga daglig beredskapsstruktur, planering, insatsen eller den löpande verksamheten där uppgiften görs tydlig.

Visualiseringsbrickorna är gjorda av väderbeständig akryl i flera olika storlekar, med bilder på fordon, personer, funktioner eller händelser tryckt på undersidan (inuti), vilket gör dem skyddade mot fukt. På baksidan är det monterat ett magnetband så att de kan monteras på White board, på sidan av ett fordon etc.

Brickorna finns tillgängliga i en individuell serie efter eget val eller som ett ”instruktörskit” med 25 visualiseringsbrickor som riktade för akuthändelser, inom myndigheterna och privata aktörer som hanterar säkerhet och beredskap.

Brickorna levereras i ett robust och slagfast plastfodral som möjliggör att individuella brickor kan tillföras i väskan.

Om det finns speciella behov för andra foton eller symboler på visualiseringsbrickorna kan vi erbjuda detta.

Brickorna kan specifikt användas till:

 

  • Tydliggöra planer och idén för genomförande
  • Undervisning via scenariospel, planspel där man tydliggör positioner och resurser på teckningar, kartor eller white board
  • Tydliggöra var resurser finns och taktiska manövrar
  • I stabs- och fältstabsmiljö för att skapa överblick, uppgifter och ansvar
  • Vid ordergivning i terräng för att tydliggöra uppgifter, ansvar och funktionens plats
  • Vid debriefing för att återskapa givna placeringar och taktiska manövrar
  • Vid genomgång av arbetsuppgifter i arbetslaget där man återger inbördes placering i beredskapsorganisationen

 

Vad får ni ut av detta?

Som organisation får du veta hur vi som människor kan förbereda oss genom planering och hur vi reagerar och handlar i kris. Hur alla involverade får saker att fungera på plats, i krisstaben och inte minst efter en händelse. Du får bra förslag på lösningar som är användbara i er egen miljö och kunskap om vad som är viktigt att ha på plats, vilket gör att vi räddar människor, värden och oss själv.

Vi kan även erbjuda

Vi kan även utbilda i ledarskap och hjälpa till att utveckla grupper. Utgångspunkt är teorier om transformerat ledarskap, vilka fokuserar på ledarskapet som en effekt av dynamiken i arbetsgrupper och i organisationen. En ledares faktiska beteende och hur framgångsrikt det blir beror på en samverkan mellan individ, omgivning och situation.

Den individuella utvecklingen och det organisatoriska resultatet är ömsesidigt beroende av varandra.
Vi utbildar med fokus på grundläggande förutsättningar, gruppen, ledarstilar samt social förmåga och till viss del stresshanteringsförmåga.
Vid utbildning av grupper utgår vi från Wheelans integrerade modell för grupputveckling.

Utbilding i konflikthantering

Målet med denna utbildning är att få förståelse för att det finns olika typer av konflikter och att inse sin egen roll och vikten av ömsesidighet vid konflikthantering.
Ett underliggande syfte är att spegla varför grupper sitter fast i beslut och inte kommer vidare i sin utveckling.