GDPR

För Sik-Zone är den personliga integriteten viktig.

Den nya EU-lagstiftningen, GDPR, som träder i kraft 25/5 2018 har som syfte att stärka individens skydd mot att personuppgifter används felaktigt.

Sik-Zone arbetar enligt lagstiftningens intentioner och behandlar all persondata på ett säkert sätt. Inför varje år går vi igenom och rensar från individer som inte längre är aktuella som handelspartner.

Åtkomsten till personuppgifterna är också strikt reglerad och bara de personer som behöver informationen för att kunna göra sitt jobb har tillträde till informationen.

Då Sik-Zone anser att behandlingen av handelspartners personuppgifter utgör ett för företaget berättigat intresse blir de informerade om att vi hanterar deras uppgifter enligt bestämmelserna och  intentionerna i GDPR.